Data publication call 2018

Apply for co-funding to prepare and publish Norwegian species occurrence data - deadline was 31st March 2018.

Sea kale

Sea kale (Crambe maritima) at Mærdø, Arendal, 2017

GBIF Norway invites project proposals for co-funding the preparation of your Norwegian species occurrence data and ensuring the data quality before datasets are published in GBIF and the Norwegian Species Map (Artskart). Successful applications will be offered co-funding contributions as a grant to the applicant institution after a careful evaluation of all applications that are received within the deadline. The responsible institution is expected to provide complementary self-funded work or financial contributions matching the financial support from GBIF Norway. The total budget for this call is 500 000 NOK (approximately 50 000 Euro) and the maximum contribution from GBIF Norway to each project is 100 000 NOK (approximately 10 000 Euro). The application deadline was 31 March 2018.


GBIF Norge inviterer til søknader om tilskudd for å tilrettelegge stedfestede artsdata og sikre datakvalitet før de aktuelle datasett publiseres i GBIF og Artskart. Omsøkte tilskudd til kvalitetssikring og tilrettelegging vil tildeles som et bidragsprosjekt etter en vurdering av alle søknader som leveres innen tidsfristen. Tilskuddet forutsetter at institusjonen selv utfører arbeid eller finansierer en aktivitet med et tilsvarende omfang som tilskuddsbeløpet. Totalt budsjett for utlysningen er 500 000 NOK og maksimalt bidrag fra GBIF Norge til hvert prosjekt er 100 000 NOK. Søknadsfrist var 31. mars 2018.

Organizer

GBIF Norway
Tags: GBIF, Darwin Core, Open data publication, Biodiversity informatics
Published Nov. 27, 2017 1:36 PM - Last modified Dec. 3, 2020 1:14 PM