Data publishing seminar at NORD University campus Steinkjer

The GBIF node and the Norwegian Biodiversity Information Center (NBIC, Artsdatabanken) organize a data publishing seminar at NORD University campus Steinkjer 1st December 2016.

University Nord logo

Welcome to a seminar about publishing biodiversity data!

Sted: Rom A 242, NORD Universitet, campus Steinkjer

Kontaktperson hos NORD Universitet: Ole Jakob Sørensen
 
Kontakt GBIF Norge på epost: gbif-drift@nhm.uio.no
 
GBIF Portal: NORD University
 
 

Agenda:

10:00  Velkommen, kort info om NORD Universitet og deltakerpresentasjon, Ole Jakob Sørensen.
10:20  Hva er GBIF – hvorfor, hvem og hvordan, Dag Endresen.
10:50  Den nasjonale dataflyten – roller, ansvar og brukere, Nils Valland.
11:20  Artsnavn, nomenklatur og verktøy for å korrigere/oppdatere navn, Nils Valland.
11:40  Åpen datadeling – hvorfor og hvordan; med spørsmål og diskusjon, Wouter Koch.
12:10  Darwin Core som standard for datapublisering, Dag Endresen (oversikt) og Nils Valland (regnearket).
12:30-13:30 Lunch
13:30  Integrated Publishing Toolkit fra GBIF – hvordan installere og bruke, Christian Svindseth.
14:00  Publisering av et datasett fra NORD Universitet "on-the-fly", Christian Svindseth.
14:30  Data-papers – hvorfor og hvordan, Dag Endresen.
15:00  Plan for publisering av aktuelle datasett fra NORD Universitet.
15:30  Avsluttning

 

 

Påmeldte deltagere (8 personer):

 • Ole jakob Sørensen, NORD Universitet
 • Jan Eivind Østnes, NORD Universitet
 • Håkon Holien, NORD Universitet
 • Pål F. Moa, NORD Universitet
 • Rolf Terje Kroglund, NORD Universitet
 • Magne Husby, NORD Universitet
 • Bjørn Roar Hagen, NORD Universitet
 • Steinar J. Gilberg, NORD Universitet

Innledere (4 personer):

 • Nils Valland, Artsdatabanken
 • Wouter Koch, Artsdatabanken
 • Christian Svindseth, GBIF.no, UiO Naturhistorisk museum
 • Dag Endresen, GBIF.no, UiO Naturhistorisk museum

 

Ansatte ved NORD Universitet campus Steinkjer og ansatte ved NIBIO avdeling Steinkjer (og Kvithammar) har blitt spesielt invitert. Seminaret er også åpent for andre som ønsker å delta!

 


Se også noen av våre tidligere liknende seminar:

Published Feb. 10, 2017 2:09 PM - Last modified Dec. 20, 2019 11:42 AM