Data publishing meeting at NIBIO

Meeting 23rd August 2016, between GBIF.no and Artsdatabanken, and NIBIO (Norwegian Institute of Bioeconomy Research) to discuss support for data publishing

Datapublisering

Bakgrunnen for møtet er følgende:
Artsdatabanken og GBIF-Norge samarbeider om datamobilisering og datadeling, hovedsakelig av geografisk stedfestede artsdata. Dette året besøker vi forskningsinstitusjoner som vi tror har data som kan være interessante ut over institusjonenes egen anvendelse. Det deles noe data fra NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi) i dag, noen skogrelaterte artsdata, men også data om sykdomssopper på landbruksvekster.

Artsdatabanken og GBIF formidler dataene fra kildeinstitusjonene både gjennom Artskart i Norge, se soppdataene fra NIBIO her. Data fra NIBIO er også tilgjengelige i GBIFs dataportal her.

Agenda, tirsdag 23 august 2016:

  • Om GBIFs rolle i norsk og internasjonal datapublisering og datadeling. Dag Endresen, GBIF-Norge
  • Artsdatabankens arbeid med fremmede arter 2016-2017 og behovet for artsdata. Lisbeth Gederaas, Artsdatabanken
  • Hvilke data om fremmede arter finnes i NIBIO (her gir NIBIO en oversikt over status og tilgjengelighet).
  • Hva må til for å gjøre NIBIOs data tilgjengelige. Darwin Core, Integrated Publishing Toolkit og datalisensiering. Dag Endresen og Nils Valland
  • Hvilke muligheter og utfordringer innen IT ser NIBIO for seg
  • Framdriftsplan for tilrettelegging, kvalitetssikring og datapublisering

Med på møtet var:

Utkast til handlingsplan:

NIBIO utreder mulig etablering av dataforvaltning via bibsys. Vi vil utrede om vi kan etablere mest mulig automatisk datapublisering fra BIBSYS systemet videre til GBIF og Artskart. Viktige elementer her er at datasett hos NIBIO benytter Darwin Core i størst mulig grad. Det er også viktig å få med informasjon om hva (artsnavn), hvor (innsamling- eller observasjonslokaliteter), når (tidspunkt eller periode for artsobservasjon eller innsamling), hvem (navn på person eller forskergruppe som skal krediteres for innsmaling eller observasjon), og hvordan (metode for innsamling av data, gjerne med henvisning til vitenskapelig litteratur, gjerne med et eget "data paper"). Det også helt nødvendig å sette en maskin-lesbar data lisens. GBIF støtter CC0, CC-BY og CC-BY-NC.

Som oppfølging planlegger vi et informasjonsmøte hos NIBIO i slutten av oktober eller i løpet av november med fokus på bruk av artsdata, GBIF webtjenester og eventuelt resultater fra samarbeidsprosjektet mellom NIBIO og GBIF-noden for bevaring av kulturplantenes ville slektninger i Norge og Norden. NIBIO forbereder en liste med aktuelle datasett.

 

Tags: GBIF, Artskart, NIBIO, data publishing By GBIF.no
Published Sep. 5, 2016 11:44 AM - Last modified Nov. 3, 2016 10:07 AM